Funcionalitats

Pren el control total de la teva explotació

Amb CULTILOGIC , tindràs a la teva butxaca i al teu abast tota la informació de la teva explotació en temps real. Podràs utilitzar les seves funcionalitats desde qualsevol ordinador o dispositiu móbil i minimitzaràs les tasques administratives que tant de temps et fan perdre.

0
Connect

Contacta amb el món agrari amb la nostra xarxa social professional.

1
Costos

Planifica i registra totes els operacions associades a la teva activitat. Els algoritmes de càlcul t'oferiran tots els costos desglossats amb el detall que necessitis.

2
Facturació

Registra els albarans i factures de compra i genera albarans i factures de venda. Oblida't de les fulles de càlcul o de software extern.

3
Finances

Controla els pagaments i cobraments. CULTILOGIC t'avisa en tot moment de la teva situació financera.

4
Planificació

Els algoritmes de càlcul de CULTILOGIC generen els indicadors que necessites per ajudar-te en la presa de decisions i poder planificar la campanya de la manera més eficient i eficaç.

5
Traçabilitat

Controla la traçabilitat dels teus productes amb un simple clic. Tota la informació per fer la DUN al teu abast, ordenada i classificada.

6
Quadern de camp

CULTILOGIC et genera el quadern de camp amb tot el seguiment dels tractaments fitosanitaris. Tot de manera automàtica i només pel simple fet de registrar la teva operativa diaria. Oblida't de la burocràcia i utilitza el temps en tasques més productives.

7
RRHH

Gestiona tots els treballadors de la teva explotació. Analitza els seus costos i simplifica la paperassa.
Dona compliment al registre horari de la jornada laboral dels treballadors segons el Reial Decret Llei 8/2009. Veure més info.

8
Mòduls SMART

Els mòduls CULTILOGIC SMART t'obren la porta a l'agricultura 4.0 . Els sensors capturen dades en temps real i els algoritmes de CULTILOGIC les analitzen per a que tinguis sota control totes les variables de la teva explotació.

El mòdul CULTILOGIC Purins dona compliment amb la ORDRE ARP/210/2017 per a la gestió del transport/aplicació de dejeccions ramaderes a llarga distància en temps real. Incorpora un conductivímetre com a sensor de càlcul per a la fertilització.

9
Multi-PAC

Gestiona totes les declaracions de la PAC que necessitis. Sense limitacions.
Funcionalitats
Funcionalitats
Funcionalitats
Funcionalitats
Funcionalitats
Funcionalitats
Funcionalitats
Funcionalitats
Funcionalitats
Funcionalitats
Funcionalitats
Funcionalitats
Funcionalitats
Funcionalitats